Privacy verklaring

Mariska Dute VOEDING, Sport & Advies

Mariska Dute Voeding, Sport & Advies, gevestigd te Borculo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mariska Dute
Eikenlaan 56
7271 HH Borculo
+31610011230
info@mariskadute.nl

Persoonsgegevensverwerking:
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies verwerkt je persoons-gegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact op met Mariska Dute Voeding, Sport & Advies via info@mariskadute.nl, dan verwijderen we deze informatie.

De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die tijdens het vervolg van de samenwerking verwerkt worden zijn op te vragen. Deze hebben betrekking op de begeleiding en/of dienst waarvoor
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies toestemming heeft gevraagd en deze zijn ten behoeve van de uitvoering van de dienst of aanbod van Mariska Dute Voeding, Sport & Advies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Aanmelding via website of telefonisch voor voedingsconsult, adviseur of spreker.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mariska Dute Voeding, Sport & Advies) tussen zit.

Mariska Dute
Voeding, Sport & Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress, voor web- en mailhosting

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens: Persoonsgegevens: 15 jaar, wettelijk vastgesteld voor zorgverleners.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mariska Dute Voeding, Sport & Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door contact op te nemen met Mariska Dute Voeding, Sport & Advies. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mariskadute.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Mariska Dute Voeding, Sport & Advies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op jouw verzoek reageren.

Mariska Dute Voeding, Sport & Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Mariska Dute Voeding, Sport & Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mariskadute.nl.

Monchou koekjes (GL, V)

Monchou koekjes (GL, V)

Monchou koekjesEen lekker, makkelijk recept met een groots effect! Dat zijn deze monchou-koekjes....

Kom in contact

Heb je interesse in een samenwerking of heb je vragen over (sport)voeding dan kun je mij een berichtje sturen.


Waar kan ik je mee helpen?

Kom in contact

Heb je interesse in een samenwerking of heb je vragen over (sport)voeding?
Copyright © 2016 - 2020 Mariska Dute  |  Privacy Verklaring